Za područje telekomunikacija opremljeni smo i osposobljeni za slijedeće vrste radova

 • strojni iskop zemlje za trase i privode DTK
 •  bušenje ispod prometnica raketama ili svrdlima za provlačenje cijevi i kabela
 •  radove na visini sa auto-košarom
 •  izgradnju i održavanje DTK kanalizacije
 •  ugradnju zdenaca, polaganje i provlačenje cijevi i telekomunikacijskih kabela
 •  spajanje optičkih i bakrenih telekomunikacijskih kabela u mrežama i instalacijama
 •  izgradnja FTTH i Hybrid fiber-coaxial instalacija u zgradama i vanjskih telekomunikacijskih mreža
 •  strukturna kabliranja
 •  montaža, konfiguriranje i puštanje u rad mrežnih uređaja i sustava
 •  pregledi, ispitivanja i mjerenja telekomunikacijskih mreža i instalacija
 •  izrada tehničkih rješenja i projektne dokumentacije za FTTH i Hybrid fiber-coaxial mreže i instalacije
 • puštanje u rad kod krajnjih korisnika 

Info:

Josipa Reihl Kira 149

31000 Osijek

Tel/fax (+385)31 294 110

OIB: 14582848664

IBAN:HR3123600001102260573

Novosti!